Code Omschrijving Toelichting Bedrag in €
F121A Eerste consult 22,16
F122A Herhaalconsult 22,16
F155A Maken kaakoverzichtsfoto (OPT) 29,84
F156A Beoordelen kaakoverzichtsfoto (OPT) 17,49
F157A Maken schedelfoto (RSP) 18,69
F158A Beoordelen schedelfoto (RSP) 52,18
F125A Maken gebitsmodellen (inclusief € 32,33 techniekkosten) 49,32
F126A Beoordelen gebitsmodellen (inclusief bespreken behandelplan) 61,33
F411A Plaatsen beugel categorie 1 excl. techniekkosten 114,59
Techniekkosten begroot beugel categorie 1 125,00
F421A Plaatsen beugel categorie 2 excl. techniekkosten 119,85
Techniekkosten begroot beugel categorie 2 40,00
F431A Plaatsen beugel categorie 3 excl. techniekkosten 138,21
Techniekkosten begroot beugel categorie 3  200,00
F441A Plaatsen beugel categorie 4 excl. techniekkosten 147,24
Techniekkosten begroot beugel categorie 4 (spinbeugel Hyrax) 150,00
Techniekkosten begroot beugel categorie 4 (scharnierbeugel Herbst appliance) 350,00
F451A Plaatsen beugel categorie 5 excl. techniekkosten 348,36
Techniekkosten beugel categorie 5, bij metalen slotjes 60,00
Techniekkosten beugel categorie 5, bij doorzichtige (keramische) slotjes 135,00
F461A Plaatsen beugel categorie 6  excl. techniekkosten 566,68
Techniekkosten beugel categorie 6, bij metalen slotjes 120,00
Techniekkosten beugel categorie 6, bij doorzichtige (keramische) slotjes 270,00
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 29,01
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 29,01
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 29,01
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 29,01
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 33,15
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 41,44
F492A Verwijderen beugel categorie 5 of 6 per kaak 95,44
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak (excl. techniekkosten) 37,96
Techniekkosten begroot extra retentiebeugel, per kaak 100,00
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 29,01
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 33,15
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 41,44

Techniekkosten: Deze worden per (prestatie-)code doorberekend en kunnen per patiënt verschillen.

Reguliere (controle) afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd, langere afspraken 48 uur van tevoren. Het niet nakomen van een afspraak zonder (tijdige) afzegging kan in rekening worden gebracht. Het bedrag van een niet-nagekomen afspraak kan € 25,00 tot 100% van het tarief van de geplande afspraak zijn.

Deze tarieven gelden voor iedereen. Als uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met deze praktijk gelden andere prijzen. In uw belang en om optimale zorg te kunnen leveren heeft Ortholeiden besloten geen contract met ziektekostenverzekeraars af te sluiten.

Prijswijzigingen voorbehouden. De tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en gelden vanaf 1 januari 2020.