Een mooi en recht gebit is functioneel. Je kunt er beter mee bijten, kauwen, praten en lachen. Bovendien kun je een regelmatig gebit beter poetsen. Ons doel is door goede samenwerking een recht, passend en goed functionerend gebit te bezorgen, dat er mooi uitziet en goed schoon te houden is. Dat alles in een prettige onderlinge sfeer.

Voor de volledigheid hierbij enige informatie over onze praktijk.

Openingstijden

De bezoektijden van onze praktijk zijn op maandag t/m vrijdag van 8.20-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur.

Bereikbaarheid / toegankelijkheid

De praktijk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 7.45-12.15 uur en van 13.00-16.30 uur op telefoonnummer 071-5144938 of per mail op info@ortholeiden.nl. Tijdens werktijden wordt u telefonisch te woord gestaan door de balie assistente.

In onze lunchpauze (12.15-13.00 uur) kunt u het antwoordapparaat inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk na 13.00 uur teruggebeld. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan.

U hoort naast algemene informatie het te bellen telefoonnummer bij spoed-klachten buiten de openingstijden. Voor vragen of het verzetten van een afspraak kunt u ook een e-mail sturen.

Bent u het afsprakenkaartje kwijt, dan kunt u op onze website via de ‘Afspraakcheck’ de gemaakte afspraak opvragen.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Lange afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren afgezegd te worden.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de waarnemende orthodontist.

Mond- en algemene gezondheid

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om de huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor dient ook de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden.

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons, bij verandering, te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Klanttevredenheid                                                                                                                                                                      Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. U mag deze natuurlijk ook melden bij een van ons.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënten informatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist, tandarts of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing) en met uitzondering van het bij ons bekende e-mailadres (zie hieronder bij Betalingen)

Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend. Na ontvangst van dit formulier zorgen wij voor de overdracht van het dossier. Voor meer details, kunt u onze website raadplegen, onder het kopje Algemene Informatie, Privacy Reglement.

Kosten

De totale kosten  van een orthodontische behandeling zijn van te voren niet exact te bepalen. De totale kosten hangen af van de ernst en aard van de afwijking, het type (en aantal noodzakelijke) beugels en het behandelverloop.

Door goede samenwerking, doorzettingsvermogen en medewerking krijgt u vaak sneller een recht, passend en goed functionerend gebit en heeft uzelf dus ook invloed op de kosten.

Na het bespreken van het orthodontische behandelplan ontvangt u per mail een geschatte kostenbegroting. Voor een standaardprijslijst verwijzen wij u naar www.ortholeiden.nl.

Check via uw verzekeraar of u voldoende aanvullend verzekerd bent. Er kan mogelijk aan het einde van de behandeling een restnota volgen.

Betalingen

De betaling van behandelingen loopt via het factoring-bedrijf Netpoint Factoring B.V. te Kaatsheuvel, telefonisch bereikbaar op 0416-541509 (gratis). Op de website www.uwdeclaraties.nl, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht met vragen over uw ontvangen declaraties. Tevens kunt u hier een historisch overzicht van uw declaraties vinden. Netpoint stuurt uw nota eerst naar uw zorgverzekeraar. Indien de nota volledig vergoed wordt verneemt u niets. Indien uw zorgverzekeraar niets of slechts een gedeelte van de nota vergoedt, dan krijgt u op het bij ons bekende mailadres een notificatie van no-reply@netpointfactoring.nl dat er een nota voor u klaar staat. Afhankelijk van uw mailinstellingen, komt deze mail soms in uw SPAM-box. Wij raden u daarom aan om voor de zekerheid ook de mail in uw SPAM-box te bekijken. Dit voorkomt dat notificaties over het hoofd gezien worden, met alle gevolgen van dien. Wilt u niet dat uw e-mailadres hiervoor gebruikt wordt en heeft u de nota liever via de post, dan kunt u dat bij de balieassistente aangeven. Evt aanmaningen en incassobrieven worden altijd per post gestuurd. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) om bemiddeling vragen.