Het eerste consult
Meestal wordt u door de tandarts naar de orthodontist doorverwezen. Maar ook zonder verwijzing is het mogelijk om een afspraak te maken.
Het liefst zien we de jonge patiënten in de leeftijd van tien tot twaalf jaar. Op deze leeftijd kunnen we een goede inschatting maken welke beugelbehandeling het beste is voor uw kind.
De wisseling hoeft dus niet altijd voltooid te zijn om een beugelbehandeling te kunnen starten.
Tijdens het eerste consult zal de orthodontist de situatie van uw gebit, de kaken en het gezicht beoordelen. We vragen u naar uw verwachtingen en uw medische geschiedenis.
In heel veel gevallen bespreken we direct in grote lijnen de te verwachten behandeling, behandelingsduur en de globale kosten.
Soms adviseert de orthodontist dat het beter is nog even te wachten. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld een half jaar later, volgt dan een nieuwe afspraak/oproep.

Start behandeling
Als tijdens een eerste consult duidelijk wordt dat een behandeling wenselijk is, en met welke beugel behandeld zal gaan worden, dan worden afspraken gemaakt om de beugel te plaatsen . Voor de start van de behandeling wordt de beginsituatie vastgelegd met gebitsmodellen en röntgenfoto’s van iemands mond en soms het gezicht.

Bespreken behandelplan
Als de orthodontist na eventueel noodzakelijk geacht nader overleg met uw tandarts aan de hand van alle zo nodig verkregen informatie een nog beter beeld heeft van de gebitsafwijking van de patiënt, dan zal er een behandelvoorstel worden gedaan, met de bijbehorende globale kosten.

Als er een ingrijpende behandeling wordt voorgesteld, kunt u met een gerust hart om bedenktijd vragen. U kunt dan thuis nog eens over het behandelingsvoorstel nadenken. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om een second opinion te vragen bij een andere orthodontist. Pas wanneer u zich kunt vinden in het voorgestelde orthodontische behandelplan, worden er afspraken gemaakt om de beugel te plaatsen.