Tijdens de  beugelbehandeling worden de tanden en/of kaken gecorrigeerd door middel van (het plaatsen van) een beugel. Het doel daarvan is om de kaken, tanden en kiezen mooi in de rij en goed passend op elkaar te zetten. Dat kan met behulp van een vaste beugel die erop gericht is om de tanden zelf recht te zetten. Het kan ook met een losse beugel om de groei van de kaken bij te sturen. Vele combinaties zijn mogelijk.

Tijdens de behandeling wordt er regelmatig, afhankelijk van het soort beugel elke 4 tot 8 weken, een beugel controle uitgevoerd. Op deze manier kunnen de vorderingen worden bijgehouden en waar nodig kan de beugel worden bijgesteld of aangepast. Voor pijnklachten of een kapotte beugel kunt u de praktijk te bellen.
 Op vrijdag of in het weekend kunt u, onder het kopje “SOS” (bovenaan de pagina) meer informatie vinden.

beugelbehandelingWij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Lange afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren afgezegd te worden.

Tijdens iedere fase van de behandeling is de inzet van de patiënt van het grootste belang voor het bereiken van het beste resultaat. Alle instructies voor het dragen van bijvoorbeeld beugels en elastieken moeten echt nauwkeurig worden opgevolgd om vertraging van de behandeling te voorkomen.

Mondhygiëne is van het grootste belang. Poets dus minstens 3x per dag het gebit en de beugel(s) met fluoride houdende tandpasta. Vaker mag natuurlijk ook! Vergeet niet 1x per dag te rageren en met een fluoridespoelmiddel te spoelen.

Het is belangrijk om tijdens de beugelbehandeling wel nog voor een halfjaarlijkse controle bij uw tandarts langs te gaan, deze controleert uw gebit op cariës (gaatjes) en ontstekingen.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden, bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist.

Meningsverschil
Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de kNMT (koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.