Standaardprijslijst OrthoLeiden per 1 januari 2017

 

Code Omschrijving Bedrag in €
F121A eerste consult 20,44
F155A maken kaakoverzichtsfoto 27,62
F156A beoordelen kaakoverzichtsfoto 16,19
F157A maken schedelfoto 17,30
F158A beoordelen schedelfoto 48,30
F125A maken gebitsmodellen 15,73
techniekkosten gebitsmodellen 11,85
F126A beoordelen gebitsmodellen 56,78
F411A plaatsen beugel categorie 1 106,07
plaatbeugel techniekkosten begroot 100,00
F421A plaatsen beugel categorie 2 110,95
buitenbeugel, gehemeltebeugel materiaalkosten 40,00
F431A plaatsen beugel categorie 3 127,94
blokbeugel (activator) techniekkosten begroot 150,00
F441A plaatsen beugel categorie 4 136,30
spinbeugel (Hyrax) techniekkosten begroot 100,00
scharnierbeugel (Herbst appliance) techniekkosten begroot 240,00
F451A plaatsen beugel categorie 5 322,48
bij metalen slotjes materiaalkosten 60,00
bij doorzichtige slotjes materiaalkosten 135,00
F461A plaatsen beugel categorie 6 524,58
bij metalen slotjes materiaalkosten 120,00
bij doorzichtige slotjes materiaalkosten 270,00
Beugelconsulten per maand
F511A categorie 1 26,85
F512A categorie 2 26,85
F513A categorie 3 26,85
F514A categorie 4 26,85
F515A categorie 5 30,69
F516A categorie 6 38,36
F492A verwijderen beugel categorie 5 of 6 per kaak 88,35
F813A plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 35,14
techniekkosten begroot 75,00
F531A nacontrole categorie 1 t/m 4 26,85
F532A nacontrole categorie 5 30,69
F533A nacontrole categorie 6 38,36

Deze tarieven gelden voor iedereen. Als uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met deze praktijk gelden andere prijzen. In uw belang en om optimale zorg te kunnen leveren heeft OrthoLeiden besloten geen contract met ziektekostenverzekeraars af te sluiten. Prijswijzigingen voorbehouden. De tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de NZa-Nederlandse Zorg Autoriteit en gelden vanaf 1 januari 2017. Reguliere (controle) afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd, langere afspraken 48 uur van tevoren. Het niet nakomen van een afspraak zonder (tijdige) afzegging kan in rekening worden gebracht. Het bedrag van een niet-nagekomen afspraak kan € 25,00 tot 100% van het tarief van de geplande afspraak zijn.

Tariefbeschikking 2017 Orthodontische Zorg