Standaardprijslijst OrthoLeiden per 1 januari 2017

 

Code Omschrijving Bedrag in €
F121A Eerste consult 21,00
F122A Vervolgconsult 21,00
F155A Maken kaakoverzichtsfoto (OPT) 28,35
F156A Beoordelen kaakoverzichtsfoto (OPT) 16,62
F157A Maken schedelfoto (RSP) 17,76
F158A Beoordelen schedelfoto (RSP) 49,58
F125A Maken gebitsmodellen (incl. € 35,84 techniekkosten) 51,98
 F126A Beoordelen gebitsmodellen (incl. bespreken behandelplan)   58,28
F411A Plaatsen beugel categorie 1 (excl. techniekkosten) 108,88
plaatbeugel techniekkosten begroot 100,00
F421A Plaatsen beugel categorie 2 (excl. techniekkosten) 113,88
buitenbeugel, gehemeltebeugel techniekkosten begroot 40,00
F431A Plaatsen beugel categorie 3 (excl. techniekkosten) 131,32
blokbeugel (activator) techniekkosten begroot 150,00
F441A Plaatsen beugel categorie 4 (excl. techniekkosten) 139,91
spinbeugel (Hyrax) techniekkosten begroot 100,00
scharnierbeugel (Herbst appliance) techniekkosten begroot 240,00
F451A Plaatsen beugel categorie 5 (excl. techniekkosten) 331,00
bij metalen slotjes techniekkosten 60,00
bij doorzichtige slotjes techniekkosten 135,00
F461A Plaatsen beugel categorie 6 (excl. techniekkosten) 538,44
bij metalen slotjes techniekkosten 120,00
bij doorzichtige (KERAMISCHE) slotjes techniekkosten 270,00
Beugelconsulten per maand
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 27,56
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 27,56
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 27,56
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 27,56
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 31,50
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 39,38
F492A Verwijderen beugel categorie 5 of 6 per kaak 90,68
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak (excl. techniekkosten) 36,07
techniekkosten begroot  extra retentiebeugel, per kaak 75,00
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 27,56
F532A Nacontrole categorie 5, 7, 8 31,50
F533A Nacontrole categorie 6 & 9 39,38

Techniekkosten: Deze worden per (prestatie-)code doorberekend en kunnen per patiënt verschillen.

Reguliere (controle) afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd, langere afspraken 48 uur van tevoren. Het niet nakomen van een afspraak zonder (tijdige) afzegging kan in rekening worden gebracht. Het bedrag van een niet-nagekomen afspraak kan € 25,00 tot 100% van het tarief van de geplande afspraak zijn.
Deze tarieven gelden voor iedereen. Als uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met deze praktijk gelden andere prijzen. In uw belang en om optimale zorg te kunnen leveren heeft Ortholeiden besloten geen contract met ziektekostenverzekeraars af te sluiten.

Prijswijzigingen voorbehouden. De tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en gelden vanaf 1 januari 2018.

Tariefbeschikking 2018 Orthodontische Zorg